About Us / Hakkımızda

StudioCK , arazi ve kullanıcının estetik , fonksiyonel ve ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda , insan ölçeğini temel alan , sürdürülebilir , yenilikçi ve ekolojik peyzaj tasarımları gerçekleştiren bir tasarım stüdyosudur. Tasarım ekibimiz yetkin peyzaj tasarımcıları , mimarlar , şehir plancıları , mühendisler ve ekolojistler ile konut ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar geniş bir çalışma alanına sahiptir.Amacımız , her projenin kendine özgü sosyal , ekonomik ve çevresel bağlamıyla ilgili daha sürdürülebilir tasarım çözümleri üretmek , doğa ve insan arasındaki uyum ve sınırları koruyarak daha yaşanabilir çevreler oluşturmaktadır.

Founder : Hüseyin Cemre Kılıç

Landscape architect Hüseyin Cemre Kılıç graduated from Sakarya University Sapanca Vocational School, Landscape and Ornamental Plant Breeding Department. He studied landscape architecture at Ege University. In 2016, he completed his master’s degree at Beykent University, Department of Architectural Design. He works as an intern and volunteer. He started his professional career in 2014 and worked in landscaping, landscape design and so on. like gaining and gained experience. It is currently in the landscape design phase at different scales and ends.

Peyzaj yüksek mimarı Hüseyin Cemre Kılıç ön lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Sapanca MYO Peyzaj ve Süs Bitki Yetiştiriciliği bölümünde tamamladı. Daha sonra lisans eğitimine devam edip Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde eğitim gördü. 2016 yılında Beykent Üniversitesi Mimarı Tasarım bölümünde yüksek lisans yaptı . Eğitim hayatı boyunca kamu ve özel şirketlerde stajyer ve gönüllü olarak çalıştı. 2014’te profesyonel iş hayatı başlayıp , pek çok inşaat ve planlama şirketinde peyzaj uygulama projeleri , kentsel tasarım , peyzaj planlama vb. gibi alanlarda deneyim ve tecrübe kazandı. Şu anda farklı ölçek ve tiplerdeki peyzaj projelendirme çalışmaları devam etmektedir.